Psychologické poradenství Šárky Basákové

Vítejte na stránkách soukromé psychologické praxe

Jestliže se nacházíte v tíživé životní situaci, jste nespokojeni v některé oblasti života, nevíte, jak uspokojivě změnit svou nepříznivou situaci, máte potíže v partnerském vztahu, s výchovou dětí, nebo máte problém, o kterém si myslíte, že je neřešitelný, cítíte se na životní trable sami, pak mi bude ctí, doprovodit Vás na Vaší životní cestě a pomoci Vám k nalezení uspokojivého východiska z Vaší situace.

Nabízím služby

● pro jednotlivce, páry a rodiny

● v oblasti prevence, poradenství, diagnostiky, psychoterapie, vzdělávání

Mohu Vám pomoci

● při zvládání nejrůznějších životních situací a životních krizí
● při zvládání partnerských, manželských a rodinných problémů
● se zvládnutím výchovných problémů u dětí
● při seberozvoji, sebeuvědomění, sebevzdělávání
● ke zlepšení komunikace a tím k lepšímu rozvoji partnerských, rodičovských, pracovních vztahů
● se zvládáním těhotenství, rodičovství, v období MD, RD
● při rozhodování, při volbě povolání, při psychických onemocněních (neurotických poruchách, kompenzovaných psychotických poruchách, poruchách příjmu potravy, poruchách osobnosti, emočních poruchách, poruchách chování u dětí).

Do terapie přijímám dospělé i děti. U dětí je vhodný doprovod alespoň jednoho rodiče nebo zákonného zástupce.

Máte-li jakékoli dotazy, nebo se chcete objednat, kontaktujte mě e-mailem ppsb@xb.cz